Fundacja
Good Culture

Wspieramy rozwój instytucji kultury i edukacji, ich pracowników oraz społeczności lokalnych w dostępie do kultury i edukacji.

Fundacja Good Culture jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Nasza misja

Misją Fundacji Good Culture jest wspieranie instytucji kulturalnych, edukacyjnych i innych z sektorów kreatywnych. Zależy nam na ochronie dóbr kultury, dlatego wspomagamy podmioty zarządzające dziedzictwem narodowym, a także europejskim i światowym.

Działamy na rzecz profesjonalizacji sektora kultury, edukacji i sztuki. Współpracujemy z wieloma instytucjami, organizacjami i uczelniami. Organizujemy szkolenia, warsztaty i konferencje. Prowadzimy badania naukowe i diagnozy.

Wspieramy lokalną przedsiębiorczość kulturalną i twórczość artystyczną, a także działamy na rzecz podnoszenia kompetencji specjalistów. Bliskie są nam idee związane z edukacją ekologiczną, wyrównywaniem szans i promowaniem wielokulturowości.

Nasze projekty

Dowiedz się więcej o działalności Fundacji Good Culture!

Good Books

Wspieramy rozwój czytelnictwa w Polsce, zwłaszcza poprzez wdrażanie innowacji technologicznych oraz zmianę sposobu pracy z czytelnikami i użytkownikami bibliotek. Szkolimy kadry kultury, szczególnie bibliotekarzy.

Logo Good Games

Good Games

Zajmujemy się wdrażaniem gamifikacji w instytucjach kulturalno-edukacyjnych takich jak biblioteki, ośrodki kultury, muzea. Tworzymy mobilne edukacyjne gry miejskie z wykorzystaniem fińskiej technologii ActionTrack.

Zobacz więcej naszych projektów!

Wspieramy działalność innych osób i instytucji, którym bliski jest rozwój kultury i edukacji. Zapraszamy do współpracy jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji publicznej.
Marcin Skrabka
Marcin Skrabka
— Założyciel Fundacji Good Culture

Chcesz z nami współpracować?

Wypełnij formularz - odezwiemy się do Ciebie najszybciej, jak będzie to możliwe!

(https://goodculture.pl/polityka-prywatnosci/).