Bezpłatny program coachingowy
dla managerów instytucji kultury

Weź udział w unikalnym projekcie, w którym razem będziemy eksplorować najlepsze praktyki w zakresie zarządzania, doskonaląc umiejętności przywódcze oraz strategie efektywnego działania w dynamicznym środowisku kultury.

6 godzin

6 godzinnych, indywidualnych sesji coachingowych

Termin

w terminie, który Ci odpowiada, w trybie online

Dosotosowane tematy

tematy dostosowane do Twoich potrzeb i sytuacji

Gwarancja poufności

gwarancja pełnej poufności

Bez ukrytych kosztów

bez ukrytych kosztów

Cel programu

Jako manager kultury pracujesz w szybko zmieniającym się środowisku, przed Tobą wiele wyzwań i decyzji. Twoja wiedza z zakresu pozyskiwania środków na działalność, marketingu i zarządzania jest ogromna. Czas pomyśleć o sobie, o swojej pozycji i wizerunku lidera, ale również o swoich motywacjach i radzeniu sobie ze stresem.
 

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy cykl sześciu BEZPŁATNYCH indywidualnych spotkań coachingowych ze specjalistką z zakresu kultury, biznesu i psychologii, Kamilą Froń-Malinowska. Podczas spotkań postaramy się rozwiązać Twoje problemy i wesprzeć Cię w codziennej pracy. Dowiesz się, jak rozwijać swoje mocne strony i ustalić plan działania dla siebie i dla całej instytucji! Porozmawiamy o delegowaniu zadań, o tym jak współpracować i budować pozytywne środowisko pracy.

Odpowiedzi na Twoje potrzeby i świadomość najlepszych rozwiązań są w Tobie.
Pozwól sobie je odnaleźć!

Skorzystaj z unikalnej oferty współpracy ze specjalistami i zbuduj strategię działania na najbliższe lata, bez ukrytych kosztów!

Nad czym będziemy pracować?

Rozwój umiejętności komunikacyjnych

zwiększenie świadomości znaczenia opieki nad własnym zdrowiem i dobrostanem w miejscu pracy
• dostarczanie praktycznych narzędzi i strategii wspierających zdrowy styl życia
• rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i utrzymanie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym

Zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem

nabycie praktycznych umiejętności odzyskiwania i utrzymywania wysokiego poziomu energii życiowej i odporności na stres
poznanie indywidualnych mocnych stron w zakresie umiejętności radzenia sobie ze stresem
trening szybkich i skutecznych technik regeneracji
lepsze zrozumienie siebie i swoich potrzeb
• zwiększenie świadomości ciała

Rozwój umiejętności przywódczych

rozwijanie świadomości budowania kultury organizacyjnej
budowanie wspólnej wizji i wartości
kształtowanie pozytywnego środowiska pracy
promowanie zaufania i współpracy

Rozwój osobisty

rozwijanie samoświadomości, identyfikacja swoich mocnych stron, talentów i doświadczeń
zdobycie narzędzi do budowania pozytywnego spojrzenia na siebie i doceniania własnych osiągnięć
poznanie narzędzi ułatwiających identyfikację celów zawodowych i osobistych

Rozwój umiejętności interpersonalnych

rozwijanie umiejętność klarownego wyrażania myśli i uczuć
doskonalenie umiejętności skutecznego i aktywnego słuchania
nauczenie się strategii budowania zaufania między członkami zespołu
rozwijanie umiejętności przekazywania informacji zwrotnej
• poznanie strategii rozwiązywania konfliktów i konstruktywnego radzenia sobie z różnicami zdań

metody motywacji i zarądzanie czasem

identyfikacja indywidualnych potrzeb i motywatorów pracowników
tworzenie spersonalizowanych strategii motywacyjnych
przedstawienie innowacyjnych i kreatywnych narzędzi motywacyjnych, takich jak programy nagród, wyzwania zespołowe, mentoring i programy rozwojowe
nauka skutecznej komunikacji motywacyjnej

Coaching - na czym polega?

Coaching to odpowiedź na potrzebę szybkiego przystosowywania się do zmian, które zachodzą w bibliotekach i domach kultury – jest jednym ze sposobów, który pozwala efektywnie radzić sobie z wyzwaniami środowiska. Coaching nie jest tradycyjną formą szkolenia – nie dostaniesz gotowych przepisów na sukces, ale znajdziesz w sobie świadomość najlepszych rozwiązań dla Ciebie i swojej instytucji.

Jakie są korzyści?

DLA CIEBIE

·         zwiększenie motywacji i zaangażowania;

·         wzrost osobistej wydajności;

·         rozwinięcie zdolności przywódczych;

·         zwiększenie celowości i sensowności działań;

·         lepsze zarządzanie procesem wprowadzania zmian;

·         skuteczniejsze wdrażanie i wykorzystywanie nabytych umiejętności;

·         poprawa jakości życia oraz relacji międzyludzkich w sferze zawodowej i osobistej;

·         poprawa samoświadomości i autorefleksji;

·         ciągłe doskonalenie się w sferze rozwoju osobistego.


DLA ORGANIZACJI

·         zwiększenie efektywności funkcjonowania biblioteki;

·         wzrost jakości i wydajności pracy;

·         skuteczniejsze motywowanie personelu i ograniczanie fluktuacji kadr;

·         zatrzymanie najbardziej utalentowanych pracowników;

·         wzmacnianie kultury organizacyjnej (wartości, zachowania itd.);

·         poprawa elastyczności biblioteki i jej zdolności przystosowywania się do zmian;

·         polepszenie zdolności organizacyjnych;

·         optymalizacja procesu decyzyjnego, wyższa jakość podejmowanych decyzji;

·         skuteczniejsza komunikacja;

·         lepsze zarządzanie wiedzą;

·      wypracowanie form stałego, ukierunkowanego i skutecznego, rozwoju pracowników.

Kamila Froń

PROWADZĄCA

Kamila froń-Malinowska

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Od lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń dla psychologów, pedagogów, nauczycieli. Posiada doświadczenie także jako wykładowca akademicki. Jest również psychoterapeutką, specjalizującą się w obszarze pracy z traumą. Absolwentka szkoleń i kursów z zakresu terapii Gestalt, NARM (Neuroafektywny Model Relacyjny), Somatic Experiencing, Emotion Aid i entuzjastka angażowania pracy z ciałem w procesie terapeutycznym. Współtworzy i bada narzędzia terapeutyczne integrujące techniki relaksacyjne i biofeedback z wirtualną rzeczywistością.

Warunki udziału

  1. W projekcie mogą wziąć udział osoby zarządzające (dyrektor, z-ca dyrektora) zatrudnione w instytucjach kultury, szczególnie w bibliotekach publicznych lub domach/ośrodkach/centrach kultury. 
  2. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby zarządzające minimum dziesięcioosobowym zespołem. 
  3. Spotkania odbywać się będą w formule on-line z zachowaniem poufności. 
  4. Terminy sesji ustalone zostaną indywidualnie. 
  5. O zakwalifikowaniu się do projektu poinformujemy Państwa telefonicznie lub poprzez e-mail.
  6. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 28.03, a o zakwalifikowaniu się do projektu poinformujemy najpóźniej 12.04.
UWAGA: Nabór przedłużony do 5.04.2024!
 

Doskonal swoje umiejętności zarządzania i prowadzenia zespołu, korzystając z profesjonalnych porad i wskazówek.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Wypełnij formularz - odezwiemy się do Ciebie najszybciej, jak będzie to możliwe!

(https://goodculture.pl/polityka-prywatnosci/).