Kim jesteśmy i jak pracujemy?

Misją Fundacji Good Culture jest wspieranie instytucji kulturalnych, edukacyjnych i innych z sektorów kreatywnych. Zależy nam na ochronie dóbr kultury, dlatego wspomagamy podmioty zarządzające dziedzictwem narodowym, a także europejskim i światowym.

Działamy na rzecz profesjonalizacji sektora kultury, edukacji i sztuki. Współpracujemy z wieloma instytucjami, organizacjami i uczelniami. Organizujemy szkolenia, warsztaty i konferencje. Prowadzimy badania naukowe i diagnozy.

Wspieramy lokalną przedsiębiorczość kulturalną i twórczość artystyczną, a także działamy na rzecz podnoszenia kompetencji specjalistów. Bliskie są nam idee związane z edukacją ekologiczną, wyrównywaniem szans i promowaniem wielokulturowości.

Kulturę pracy w Fundacji Good Culture można podsumować w 4 punktach. Pracujemy:

  1. Projektowo – najpierw planujemy, a potem robimy. Nie boimy się eksperymentować. Mocno dbamy o hygge i szukamy najlepszych wzorców i metodyk projektowych. Jesteśmy Agile, Scrum i pływamy w błękitnym oceanie.
  2. Zadaniowo – liczy się realizacja zadania, a nie czas jaki nad nim spędzisz – szukamy tych, których lenistwo popycha do innowacji.
  3. Skrupulatnie – wiemy, że diabeł tkwi w szczegółach, więc jeśli trzeba wykonać nudą i powtarzalną czynność, rozumiemy, że każda beczka miodu ma łyżkę dziegciu i bierzemy to odważnie na klatę.
  4. Innowacyjnie – szukamy rozwiązań sprawdzonych choćby w innych branżach i staramy się je przeszczepić na grunt kultury i edukacji.

Chcesz współpracować z Fundacją Good Culture? Wyślij nam swoje CV!