✓  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby komunikacji i realizacji szkolenia organizowanego przez Fundację Good Culture.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji szkolenia.

Zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

✓  Wyrażam zgodę na:

  • przesyłanie na podany przeze mnie adres e-mail newslettera, zawierającego m.in. informacje handlowe dotyczące Fundacji Good Culture i podmiotów z nią współpracujących (na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
  • przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Good Culture w celu otrzymywania newslettera.

Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne, ale  konieczne, by móc otrzymywać newsletter. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Good Culture we Wrocławiu (53-345), ul. Komandorska 78A/1, e-mail: kontakt@goodculture.pl, z którą można się kontaktować za pomocą tych danych adresowych.

 

Dane osobowe przetwarzane są:

  • na podstawie zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – do czasu wycofania zgody;
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych tj. celach marketingowych, analitycznych, statystycznych, dokumentacyjnych – na podstawie art.6 ust. 1 lit. f) RODO – przez czas realizacji tych interesów. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia swoich danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, może również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl), jeśli uzna, że jej prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

Dane osobowe będą mogły być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora (w tym obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji działań administratora danych osobowych) oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

W ramach korzystania przez administratora z usług podmiotów trzecich dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) na podstawie standardowych klauzul umownych, a w przypadku transferu do państwa objętego decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony – na podstawie tej decyzji. Kopię informacji o zabezpieczeniach można uzyskać u administratora danych osobowych. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.